MD Бизнес-план Маркетинг Управление Инвестиции Промоушен HR IT
MD Менеджмент
MD Менеджмент
>
Стратегический менеджмент Управление персоналом Управление маркетингом и продажами Финансовый менеджмент Управление бизнес-процессами Управление проектом Книги о менеджменте Услуги по управленческому консультированию О проекте Форум
   ПользователиПользователи   РегистрацияРегистрация   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 
Помогите пожалуста тест

 
Создать тему   Ответить на тему    Список форумов -> Вопросы экспертам
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
stalker7538Зарегистрирован: 27.12.2012
Сообщения: 1

СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 10:09 pm    Заголовок сообщения: Помогите пожалуста тест Ответить с цитатой

Тестові завдання

з дисципліни «Менеджмент в системі автосервісу»


1. Для організацій, що здійснюють посередницьку діяльність, найважливішим ресурсом є:
а) технологія;
б) персонал;
в) інформація;
г) все вищеназване.
2. Функції планування, організування, мотивація, контроль становлять _________ менеджменту.
а) філософію;
б) проблеми;
в) процес;
г) дилеми;
г) цілі.

3. Проектування і внесення змін усередині організації; прийняття рішень, пов'язаних із розподілом ресурсів; участь у переговорах для захисту інтересів організації — це, за класифікацією Мінцберга:
а) міжособистісні ролі;
б) завершальні ролі;
в) інформаційні ролі.

4. Діють на основі єдиновладдя, відповідають за стан і розвиток організації чи її підрозділів _________ менеджери.
а) лінійні;
б) функціональні;
в) операційні;
г) фінансові.

5. Створення ефективної системи і механізму управління організацією передбачає:
а) правильне визначення цілей і пріоритетів у роботі;
б) формування згуртованого колективу;
в) вмілу організацію роботи персоналу, створення спонукальних мотивів, забезпечення розвитку працівників, зміцнення їх єдності, підтримання ентузіазму;
г) постійне вдосконалення способів, методів і прийомів виконання управлінських операцій;
г) все вищеназване;
д) правильні тільки а) і б).

6. Центром вчення _________ стали такі принципи управління індивідуальною працею робітників: науковий підхід до виконання кожного елементу роботи; науковий підхід до підбору, навчання і тренінгу робіт¬ника; кооперація з робітниками; розподіл відповідальності за результати роботи між менеджерами і робітниками.
а) Ф. Тейлора;
б) А. Сміта;
в) А. Файоля;
г) Е. Мейо.
7. Працівник отримує розпорядження і звітує тільки перед одним безпосереднім керівником — це принцип:
а) єдиновладдя;
б) єдності дій;
в) підпорядкованості інтересів;
г) скалярного ланцюга.
8. До економічних методів управління не належить:
а) преміювання;
б) система податків;
в) форми і системи оплати праці;
г) підвищення по службі;
г) штрафні санкції.
9. Нормування витрат часу, виробітку, чисельності робітників тощо – це:
а) організаційні методи управління;
б) оперативно-розпорядчі методи управління;
в) економічні методи управління.
10. До внутрішнього середовища підприємства не належать:
а) мета діяльності;
б) організаційна структура;
в) технологія виготовлення продукції;
г) прийняті норми і правила поведінки;
г) статут підприємства;
д) економічні закони, що регламентують діяльність підприємства.
11. На підприємствах, що використовують технології масового виробництва, організаційні структури характеризуються _________рівнем централізації:
а) високим;
б) низьким;
в) середнім.
12. Розподіл завдань, пов'язаних з машинами, устаткуванням, інструментами, сировиною формує:
а) виробничу структуру підприємства;
б) організаційну структуру підприємства;
в) структуру управління підприємством.

13. До факторів мікросередовища автопідприємства не відносять:
а) населення міста;
б) машинобудівний завод;
в) погодні умови;
г) станції технічного обслуговування;
ґ) Податковий кодекс;
д) управління побутового осблуговування міста.
14. До факторів зовнішнього середовища, що прямо впливають на діяльність підприємства автосервісу, не належать:
а) мережа СТО;
б) автомобільні стоянки;
в) Міжнародна виставка-ярмарок «Сучасні технології у виробництві автотранспорту»;
г) місцеві ЗМІ;
д) населення міста.
15. До причин, що спонукують підприємства виходити на зовнішні ринки, не відносять:
а) митні тарифи та збори;
б) нижчу вартість виробничих ресурсів;
в) систему судочинства;
г) бажання уникнути дії Антимонопольного закону;
ґ) родинні зв'язки;
д) рівень освіти та кваліфікації трудових ресурсів.
16. Які з вищеназваних факторів зовнішнього середовища істотно не впливають на діяльність автотранспортної фірми?
а) політичні;
б) науково-технологічні;
в) екологічні;
г) природні;
ґ) демографічні;
д) соціокультурні.
17. Вкажіть, яке із зазначених нижче підприємств зазнає найменшого негативного впливу в разі підвищення вартості електроенергії:
а) машинобудівний завод;
б) лікарня;
в) деревообробний комбінат;
г) автопарк.
18. Завдання, що пов'язані з техніко-технологічною стороною функціонування виробництва, не включають:
а) освоєння нової техніки;
б) освоєння нової технології;
в) реконструкцію виробничих цехів;
г) реорганізацію структури управління;
г) модернізацію існуючого обладнання;
д) створення нових засобів виробництва.
19. Вкажіть правильне визначення:
а) Планування — це вміння визначити завдання, вибрати виконавців для їх реалізації і методи досягнення поставлених цілей;
б) Планування — це вміння передбачити цілі організації, результати її діяльності і ресурси, які необхідні для досягнення поставлених цілей;
в) Планування — це вміння передбачити майбутні результати і оцінити можливість їх здійснення при наявних ресурсах.
20. Великі масштаби виробництва є сильною стороною підприємства, що дозволяє скористатися такими зовнішніми можливостями:
а) поява прогресивної технології;
б) зменшення ставок мита на експорт продукції, що випускається фірмою;
в) підвищення рівня доходів населення;
г) поява продукту-замінника;
ґ) правильно все назване вище;
д) правильні відповіді б) і в).
21. Стратегія, що передбачає пошук можливостей зростання на існуючому ринку за рахунок нової продукції, яка вимагає нової технології це стратегія:
а) розвитку продукту;
б) відтинання зайвого;
в) вертикальної інтеграції;
г) горизонтальної диверсифікації.
22. Вкажіть правильне визначення:
а) Організаційна структура — це сукупність підрозділів, які дозволяють керувати організацією та її відносинами;
б) Організаційна структура — це сукупність управлінських органів, які керують організацією, та працівників, що у них зайняті;
в) Організаційна структура — це впорядкована сукупність стійко взаємозв'язаних елементів, що забезпечують функціонування і розвиток організації як єдиного цілого.
23. Коли в організації є багато самостійних відділень близького профілю діяльності, доцільно застосовувати організаційну структуру:
а) на базі стратегічних одиниць бізнесу;
б) лінійно-функціональну;
в) дивізіональну;
г) матричну;
г) холдингову;
д) конгломератну.
24. Який контроль здійснюється для оцінювання правильності виконання роботи підлеглими і узгодження розміру винагороди з результатами роботи?
а) попередній;
б) підсумковий;
в) поточний;
г) спрямовуючий.
25. Основними ланками ланцюжка якості продукції є:
а) відповідність технічним вимогам, якість конструкції, функціональна якість;
б) якість вихідних ресурсів, якість виготовлення, якість експлуатації;
в) визначення потреб споживачів, дотримання технологічних вимог, функціональна якість.
26. Який стиль керівництва характеризується високим рівнем єдиновладдя керівника?
а) демократичний;
б) авторитарний;
в) ліберальний.
27. Якщо автотранспортна компанія ставить перед собою завдання залучення додаткового капіталу для реалізації цілей свого розвитку, то її головними стратегічними складовими будуть:
а) виробничі робітники;
б) акціонери компанії;
в) управлінський персонал;
г) банківські структури;
г) партнери по бізнесу.
28. Ефективність, яка відображає економічність способів перетворення ресурсів у процесі виробничої діяльності автопідприємства, - це:
а) стратегічна ефективність;
б) цільова ефективність;
в) оперативна ефективність;
г) ринкова ефективність;
г) зовнішня ефективність.

29. До узагальнюючих критеріїв організаційної ефективності з перелічених нижче не належать:
а) темпи зростання обсягів виробництва та реалізації продукції;
б) рівень загальної рентабельності;
в) коефіцієнт фінансової стійкості;
г) темпи росту продуктивності праці;
ґ) темпи зростання суми валового прибутку;
д) зниження витрат на 1 грн. товарної продукції.

30. Витрати на управління охоплюють:
а) витрати на оплату праці управлінського персоналу;
б) витрати на оргтехніку та засоби комунікацій;
в) витрати на службові відрядження;
г) витрати на підвищення кваліфікації управлінського персоналу;
г) витрати на утримання офісних приміщень;
д) все вищеназване;
є) все, назване вище, крім г).

31. До факторів зовнішнього середовища, що безпосередньо впливають на діяльність спеціалізованого автоцентру, не належать:
а) вступ України до СОТ;
б) підвищення рівня життя населення;
в) поява на ринку технологій принципово нового способу ремонту транспортних засобів;
г) чинний Податковий кодекс;
г) підвищення вартості енергоресурсів.
32. Елементами комунікаційного процесу є:
а) ідея, відправник, повідомлення, отримувач, зворотний зв'язок;
б) відправник, повідомлення, канал, отримувач, зворотний зв'язок;
в) генератор ідеї, повідомлення, канал, відправник, зворотний зв'язок.
33. Яка організаційна структура забезпечує високу гнучкість фірми при виробництві нею продукції з коротким життєвим циклом?
а) лінійна;
б) лінійно-функціональна;
в) лінійно-штабна;
г) матрична;
г) функціональна.
34. Дивізіональні структури можуть будуватися за принципом:
а) регіональної спеціалізації; обслуговування певних груп споживачів; цінової диференціації;
б) продуктової спеціалізації; обслуговування різних територій; орієнтації на певний клас споживачів;
в) продуктової спеціалізації; індивідуального обслуговування споживача; маркетингової спеціалізації;
г) всі відповіді правильні.
35. Система контролю – це:
а) сукупність суб'єкта та засобів контролю, що дають можливість виміряти стан об'єкта контролю;
б) сукупність суб'єкта, об'єкта та засобів контролю, що взаємодіють як єдине ціле у процесі встановлення бажаних результатів виконання, вимірювання стану об'єкта контролю, аналізу та оцінки даних вимірювання, розробки заходів коригуючого впливу;
в) сукупність контролюючих дій, що дають змогу своєчасно розробляти коригуючі заходи при виявленні відхилень від бажаного стану організації;
г) всі відповіді правильні.
36. Який стиль управління відповідає «Системі 3» за класифікацією Р. Лайкерта?
а) доброзичливо-консультативний;
б) експлуататорсько-авторитарний;
в) заснований на участі;
г) доброзичливо-авторитарний;
г) консультативно-демократичний.

37. Підхід, що оцінює організаційну ефективність за критеріями, що здатні забезпечити внутрішню єдність і гарантувати виживання організації у мінливому середовищі — це:
а) системний підхід;
б) підхід на основі виділення стратегічних складових;
в) цільовий підхід;
г) вибірковий підхід;
ґ) полікритеріальний підхід.
38. До показників ефективності використання матеріально-технічних ресурсів автопідприємства з перелічених нижче не належить:
а) частка приросту обсягу виробництва в результаті росту продуктивності праці;
б) фондовіддача;
в) коефіцієнт обігу оборотних коштів;
г) коефіцієнт співвідношення приросту товарної продукції до приросту обігових коштів;
г) матеріаломісткість продукції.
39. Позитивне рішення щодо доцільності реалізації інноваційного проекту суб'єктом підприємницької діяльності приймається тоді, коли чиста теперішня вартість, що супроводжує реалізацію проекту:
а) менша нуля;
б) більша нуля;
в) дорівнює нулю;
г) більша одиниці;
г) менша одиниці.
40. До кількісних критеріїв ефективності системи менеджменту організації не належить:
а) обсяг реалізованої продукції, що припадає на 1 грн. витрат на управління;
б) обсяг прибутку, що припадає на 1 грн. витрат на управління;
в) коефіцієнт співвідношення темпів зміни загального результату господарювання і темпів зміни витрат на управління;
г) частка заробітної плати працівників апарату управління у собівартості продукції (послуг);
г) обсяг відрахувань на соціальні заходи.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Создать тему   Ответить на тему    Список форумов -> Вопросы экспертам Часовой пояс: GMT
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


Powered by phpBB 2.0.5 © 2001, 2002 phpBB Group
 
Rambler's Top100 Valid HTML 4.0 Transitional